Việt Nam và xu hướng chơi game online

Các doanh nghiệp Trung Quốc muốn phát hành game tại thị trường Việt Nam bắt buộc phải đặt máy chủ ở trong nước. Điều này khiến cho các nhà phát hành cảm thấy khó khăn và dần chuyển xu hướng sang game online. Điều này càng trở nên dễ dàng hơn khi game trực tiếp …